Tahu Tak Apa Itu Badan Pengurusan Bersama (JMB), Perbadanan Pengurusan (MC) dan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) Hartanah?

JMB bekerjasama dengan pemaju untuk menyelenggara hartanah sebelum penyerahan sebenar dilakukan. MC pula mempunyai kuasa untuk memungut caj daripada pemilik setiap unit dalam pembangunan, serta membenarkan perbelanjaan untuk menjaga kebersihan bangunan dan harta milik bersama (yang dalam ruang lingkup tugasnya).
jmb, joint management body, jmb malaysia, management corporation
Istilah Badan Pengurusan Bersama (JMB), Perbadanan Pengurusan (MC), dan Perbadanan Pengurusan Bersama (JMC) mungkin kedengaran begitu asing, tetapi sebenarnya sangat penting untuk anda memahami.

Lihatlah sekarang, lebih ramai rakyat Malaysia tinggal di pembangunan bangunan tinggi berbanding 20 tahun yang lalu disebabkan tanah semakin sukar untuk didapati.

Zaman ni, pangsapuri dan kondominium berkembang pesat, dalam usaha untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Dalam perkembangan tersebut, kenyataan daripada JMB dan MC atau JMC sering ditempatkan di kawasan umum seperti pada papan kenyataan, lif dan peti surat-menyurat.

Kadang kala, notis dihantar secara elektronik. Pemberitahuan ini memberikan maklumat terkini kepada penghuni mengenai beberapa masalah yang bakal berlaku seperti pemotongan air berjadual, penyelenggaraan lif, atau pengabutan nyamuk.

Walau bagaimanapun, kebanyakan para penghuni bangunan tinggi mungkin tidak menyedari akan kerja persekitaran ini yang dijalankan untuk memelihara bangunan.

mc-submc-jmb-1

Sebagai contohnya di Kuala Lumpur, JMB bekerjasama dengan dewan bandar raya di kawasan tersebut melalui Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB) DBKL.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tugas-tugas yang dilakukan oleh JMB dan badan perundangan yang berkaitan.

 

Apa yang berlaku setelah pembangunan selesai?

Setelah pembangunan selesai, pemaju akan memohon Notis Pemilikan Kosong (VP).

Kemudian, pemaju mengeluarkan notis kepada semua pemilik unit untuk mengambil kunci mereka dalam tempoh 14 hari. Selepas 14 hari, semua pemilik unit akan dianggap telah mengambil kunci mereka.

Seterusnya, pemaju diminta untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) untuk membentuk JMB dalam masa satu tahun dari tarikh akhir pemberitahuan 14 hari itu.

JMB akan terdiri daripada tiga hingga 13 pemilik unit dan wakil daripada pemaju. Jawatankuasa ini kemudiannya kekal sebagai JMB sehingga hakmilik strata dikeluarkan oleh pejabat tanah.

 

Apa itu JMB?

Ada beberapa pembangunan yang terdiri daripada beratus-ratus unit, oleh itu, JMB bekerjasama dengan pemaju untuk memelihara hartanah sebelum penyerahan sebenar dilakukan.

jmb-mc-sub-mc3

Kadang kala, pemaju memerlukan masa yang lama untuk meneruskan pengeluaran hakmilik strata.

Dalam kes seperti itu, JMB yang baru dibentuk akan terus bekerjasama dengan pemaju untuk memastikan dokumentasi, jadual pembayaran, perakaunan, dan pemeliharaan hartanah yang sewajarnya.

Selain mengawasi operasi seharian seperti pengumpulan sampah dan pemantauan kebersihan kawasan sekitar, JMB juga menguruskan bidang-bidang seperti memastikan keselamatan umum masyarakat.

Mengikut undang-undang, JMB di Malaysia boleh menyaman dan disaman, walaupun undang-undang membataskan kuasa JMB.

Sebagai contoh, JMB tidak dibenarkan menandatangani kontrak yang mengikat jawatankuasa untuk jangka masa melebihi 12 bulan.

JMB bersifat “kekal turun temurun”, yang bermaksud bahawa ia akan terus ada dan melaksanakan tugasnya sehingga dibubarkan. Setelah JMB dibubarkan, MC/JMC pula akan mengambil alih peranannya.

 

Apa itu MC, dan perbezaannya dengan JMB?

MC kadang-kadang disebut sebagai JMC. Sebelum tahun 2013, JMB di Malaysia ditadbir oleh AKTA 663, sementara MC berada di bawah AKTA 318.

jmb-mc-sub-mc2

Selepas tahun 2013, kedua-dua akta tersebut disatukan menjadi: AKTA 757. Oleh itu, kedua-dua JMB dan MC dikawal berdasarkan undang-undang Malaysia yang sama.

Pada asasnya, tujuan utama JMB setelah selesai pembangunan adalah untuk melaksanakan tugas sementara dan menegakkan semua keundangan menggantikan MC.

JMB berkongsi (tetapi tidak mempunyai semua) kuasa yang dipegang oleh MC.

Pengeluaran hakmilik strata inilah yang membezakan JMB daripada MC. JMB wujud sebagai badan rujukan sebelum pengeluaran hakmilik, sementara MC muncul setelah hakmilik dikeluarkan.

 

Apakah peranan MC?

JMC atau MC wujud sebagai badan korporat. Setelah AGM diadakan, ahli jawatankuasa dipilih secara rasmi. MC mempunyai kuasa untuk:

 • Mengumpulkan caj daripada pemilik setiap unit dalam pembangunan.
 • Mengumpul dan memperuntukkan sumbangan kepada dana terikat.
 • Mengizinkan perbelanjaan untuk mengekalkan penjagaan bangunan dan harta milik bersama yang dalam ruang lingkup tugasnya .
 • Menggunakan kuasa untuk mendapatkan kembali tunggakan caj terhutang daripada pemilik tanah yang bersesuaian dengan haknya di bawah Akta Pengurusan Strata (SMA).
 • Membeli atau menyewa peralatan, alat, dan mesin lain yang diperlukan untuk menjaga harta benda dan kawasan sepunya.
 • Mengupah/memecat tenaga kerja dan membuang peralatan untuk penyelenggaraan dan penambahan hartanah.
 • Menguatkuasakan undang-undang di bawah SMA.
 • Melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan sebatian biasa selamat dan bersih.
 • Mengenakan peraturan rumah.
 • Menyimpan daftar semua pemilik tanah.
 • Menyiap dan mengaudit Dana Penyelenggaraan Bangunan serta mengedarkan penyata kewangan kepada semua pemilik unit.

 

Apa itu Sub-MC?

mc-submc-jmb-2

Sub-MC diperlukan sekiranya pembangunan terlalu besar dan sukar diuruskan oleh sebuah jawatankuasa.

Sebagai contoh, pembangunan bercampur boleh merangkumi bangunan kediaman dan ruang komersial atau kelab sukan di bawah sebuah Hakmilik Induk.

Para penghuni hanya boleh membentuk Sub-MC jika MC utama sudah ada. Sub-MC beroperasi secara bebas daripada MC, walaupun seorang anggota daripada MC perlu mengambil bahagian dalam menjalankan Sub-MC.

 

Menyertai JMB dan MC

Secara umumnya, rakyat Malaysia gembira dengan pasaran hartanah sekarang berbanding 5 tahun yang lalu (sudah tentu menurut kajian!).

Kondominium dan pangsapuri di Malaysia muncul bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan di banyak tempat, terutamanya di bandar satelit Kuala Lumpur seperti Petaling Jaya, Subang Jaya, Cyberjaya, Puchong, Ampang, dan Putrajaya.

Sekiranya anda tinggal di kondominium atau bangunan pangsapuri di bandar-bandar satelit ini, kenali individu yang bersidang di JMB atau MC.

Perkara ini sesuatu yang sukar walaupun untuk seseorang yang mengetahui pelbagai keundangan, apatah lagi penghuni biasa di bangunan ini.

Jika diadakan mesyuarat kondominium atau pangsapuri anda, sila hadir. Penyertaan, pendapat, dan suara anda akan memberikan perbezaan!